Trickle Out? Dit is 'n studie van Eco en/of Sosiale Ondernemings wat werksaam is in Oos Afrika en Suider Afrika lande en die rol wat hierdie Ondernemings speel op die langtermyn ontwikkeling en verbetering van die lewens standaard van die minder bevoorregtes in hierdie lande

Gefonds deur die Sosiale Navorsingsraad (Economic and Social Research Council – ESRC) van die Vereenigde Koningkryk se Toekenning ("Grant") Skema

Aanvangs datum: 1ste Februarie 2011

Projek leeftyd: 26 maande

Besonderhede

Die hoof doelwit van die Trickle Out navorsing is: (a) Om Sosiale en Omgewingsbewaring Ondenemings wat in Oos Africa en Suider Afrika lande werksaam is te identifiseer (b) Om die rol wat hierdie Sosiale en Omgewingsbewaring Ondenemings moontlik speel in die langtermyn ontwikkeling en verbetering van die lewens standaarde van die minder bevoorregtes in hierdie lande te ondersoek en evalueer en ook om vas te stel of hierdie werksaamhede die plaaslike gemeentskappe sosiaal en ekonomies in staat stel om te "trickle out"

'n Gids van Eco-Sosiale Ondernemings, Agentskappe en Assosiasies word opgestel deur gebruik te maak van die analise van sekondere data verkry van gepubliseerde dokumente asook deur besprekings met sleutel rolspelers. Deur gebruik te maak van gemenge metodologie wat 'n kombinasie is van argivale data-analise, opnames en onderhoude met die Ondernemings en Agentskappe wat in hierdie Gids identifiseer word, word die Studie in staat gestel om die wyer veld van eko-sosiale ontwikkeling van Ondernemings, die rol wat beide. Wereldwye voorsienings kettings asook hulporganisasies moontlik kan speel in die "trickle out" opheffing van plaaslike gemeenskappe te ondersoek.

Die resultate van hierdie studie word dan gebruik om 'n breedvoerige kwantitatiwe analiese van 9-12 gevallestudies ("case stusies") in Kenya, Suid Afrika and Zambia te doen.Die interaksie van die Ondernemings met hulle plaaslike asook hulle werelswye voorsieningskettings ("supply chains") word ondersoek met die fokus op die spesifieke rol wat die Ondernemings speel op die langtermyn ontwikkeling en verbetering van die lewens standaarde van die minder bevoorregtes in hierdie lande word evalueer.

Doelwitte

i Om die inligting ingewin oor die rol wat Sosiale en Omgewingsbewaring Ondernemings speel in die langtermyn ontwikkeling en verbetering van die lewens standaarde van die minder bevoorregtes te identifiseer, sintetiseer en die resultate van die voorafgaande navorsing in 'n model vorm te sit

ii Om 'n Gids van Sosiale en Omgewingsbewaring Ondernemings wat betrokke is by produksie, verkope, vervaardiging of dienslewering in beide die Oos Africa Gemeenskap (EAC) en die Suider Africa Ontwikkelingsgemeenskap (SADC) saam te stel. Die gids sal ook Skenker Agentskappe, Assosiasies van Vrywillige Verenigings en Versekeringskemas wat die Sosiale en Omgewingsbewaring Ondernemings ondersteun, lys.

iii Om die Sosiale en Omgewingsbewaring Ondernemings deur Opname en Gevallestudie navorsing

te evalueer deur die volgende:

a) Die karakteristiese eienskappy van die Ondernemings te meet, vasstel en analiseer

b) Om die "triple bottom line" impak van die Ondernemings op ekonomiese, omgewingsbewaring en sosiale terme te identifiseer

c) Om die rol van die Ondernemings in groen voorsieningskanaal inisiatiewe ("green supply chain") te identifiseer

d) om te oorweeg of 'n vermenigvuldigereffek plaasvind, wat finansiële, sosiale en menslike kapitaal sal versprei in die plaaslike gemeenskap in' n "trickle out"-wyse

e) Om die spesifieke rol wat die Sosiale en Omgewingsbewaring Ondernemings in die langtermyn ontwikkeling en verbetering van die lewens standaarde van die minder bevoorregtes speel

Aanvullende inligting kan aangevra word word van die Hoofnavorser – Dr Diane Holt (d.holt@qub.ac.uk)

Terug na bo

 

Waar ons werk

Die 'Trickle Out' projek is die ondersoek van die sosiale en omgewing onderneming sektor in 19 lande in Oos- en Suider-Afrika. Hierdie lande is: Angola, Botswana, Burundi, die Demokratiese Republiek van die Kongo, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambiek, Namibia, Rwanda, Seychelles, Suid-Afrika, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Terug na bo

 

Gevalle Studies

Als deel van die 'Trickle Out' navorsingsprojek sal ons gevallestudie navorsing onderneem met 'n aantal sosiale en / of omgewing ondernemings in Suid-Afrika, Zambië en Kenia. Hierdie gevallestudie ondernemings sal op hierdie webwerf beskykbaar gemaak word.

Ons moet hierdie gevallestudie navorsing nog uitvoor en is tans op soek na sosiale en omgewings ondernemings in die aangewysde lande, wat bereid is om aan die navorsing als voorbel organisasies deel te neem. As jy glo dat julle organasasie as 'n gevallestudie onderneming wil deel neem, tree asseblief met ons via die 'kontak ons' bladsy in verbinding.

Terug na bo

 

Die Projekspan

Ons is 'n span navorsers wat gebasseer is by die Queens Universiteit se Bestuur Skool (Queen's University Management School, Queen's University Belfast) in Belfast.

Terug na bo

Sheffield Management School

Leeds Building